Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG
Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Trong ngành dịch vụ bảo vệ thì đối với từng loại hình sẽ có những yêu cầu đặc thù riêng. Đặc biệt đối với dịch vụ bảo vệ kho bãi, bảo vệ chung cư,… thì đòi hỏi phải tuần tra, canh gác thường xuyên mới đảm bảo an ninh. Chúng ta cùng tìm hiểu mục đích, yêu cầu đối với công tác tuần tra, canh gác.

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1 Mục đích cơ bản của công tác tuần tra, canh gác: là đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho mục tiêu trong mọi tình huống và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của Cán bộ công nhân viên trong công tác cũng như sinh hoạt.

2 Nghiên cứu, nắm vững mọi tình hình trong mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ:

– Quản lý và nắm các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; việc chấp hành nội quy bảo vệ Cơ quan, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật

– Nắm rõ tình hình an ninh trật tự và những hoạt động của mục tiêu

– Điều tra cơ bản nắm địa hình địa vật, những khu vực trọng yếu, những nơi sơ hở có khả năng kẻ gian đột nhập, những hiện tượng không bình thường. Những nơi trọng điểm cần tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn bọn lưu manh, trộm cắp xâm nhập mục tiêu.

3 Phải nắm và từng bước nhớ mặt Cán bộ, công nhân viên của mục tiêu.

– Phải biết tên, biết mặt những người có trách nhiệm, những người thường xuyên ra vào làm việc, giao dịch với mục tiêu.

– Nắm đặc điểm các loại phương tiện của công cũng như của tư ở mục tiêu

4 Nắm vững các loại giấy tờ, căn cước lưu hành đi lại trong quan hệ công tác cũng như các giấy tờ, biểu mẫu của mục tiêu ban hành.

5 Nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật, nội quy, chế độ của mục tiêu có liên quan đến công tác dịch vụ bảo vệ.

Như vậy đối với dịch vụ bảo vệ thì công tác tuần tra canh gác phải được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh. Các nhân viên bảo vệ của Hưng cát Lợi chúng tôi luôn luôn cố gắng để nắm vững các nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng và tạo được sự tin tưởng cho khách hàng. Hãy liên hệ ngay Hưng Cát Lợi để được tư vấn tốt nhất.

Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG